Precad AS tilbyr design av mønsterkort, med fokus på kvalitet. Precad AS ønsker å legge til rette for god kommunikasjon med kunden, slik at kunden får det forventede produkt til avtalt tid. Precad AS ønsker å ligge i forkant både kunnskapsmessig og teknologisk. Dette ivaretas blant annet ved deltakelse på kurs og seminarer, samt ved kontinuerlig oppdatering av programvaren som benyttes. Jevnlig dialog med mønsterkortleverandører er også et ledd i denne strategien.

 

Erfaring:

 

· Avanserte rigid flerlags-kort

· Flex-kort med flere lag

· Flex-/rigid-kort

 

· Analoge design

· Digitale design

· Impedanstilpassede signaler

· Lengdetilpassede signaler

· Svitsjeregulatorer

· DDR2-RAM, DDR3-RAM

· PCI, Ethernet

 

Designfilosofi:

 

· Designe kvalitet ved bruk av strukturerte prosesser

· Proaktiv i kundekommunikasjon

· Sikre gode løsninger i utlegg gjennom god skjemaforståelse

· Sikre gode støyegenskaper (EMC)

· Sikre god produserbarhet (DFM)

· Ryddig og entydig dokumentasjon

 

 

Generelt:

 

· Stiftet 1. juli 2011

· Medlem av DNU (Den Norske Utleggerforening)

· Medlem av IPC

· Medlem av IPC-ERFA (IPC Erfaringsgruppe)

· Medlem av MUGNor (Mentor Graphics Users Group Norway)

 

Ansatte:

 

Jan Egil Haugland

 

· Utdannet sivilingeniør, elektronikk, NTH (NTNU) i Trondheim i 1996

· Har designet mønsterkort profesjonelt siden 1997 for mange store og små bedrifter i Norge innen områdene space, forsvar, olje & gass, offshore, medisin samt forbrukerteknologi

· Er IPC CID+ -sertifisert (Certified Interconnect Designer, advanced)

 

Utleggsverktøy:

 

· Altium (Altium)

· PADS (Mentor Graphics)

· CadStar (Zuken)

· Allegro (Cadence)

 

Standarder:

 

· Precad AS følger IPC (Interconnecting and Packaging Electronic Circuits) sine standarder

 

 

 

Precad AS, Furulund 1, NO-3440 Røyken, Norge      Telefon: +47 97 95 27 95      E-post: jeh@precad.no      www.precad.no      Org. nr.: NO 996 891 003